GESPREK MET SCHEPEN MOBILITEIT : eindelijk gesprek en nu ook een antwoord :

 

fietsbordIn vorige Larumse Raken kon je de voorgeschiedenis lezen. Kort gezegd ging het hier over: KWB Elsum en KWB Larum vroegen een meer veilige fietspad-afslag aan drankenhandel Laenen op de Larumseweg.

Dit fietspad wordt o.a. door veel scholieren en studenten gebruikt. Beide KWB-besturen vonden dat geen veilige situatie. Schepen Verhesen ontving na 2 jaar aandringen een delegatie van 4 personen op 14 december. Het leverde resultaat op. 

Schepen Verhesen mailde volgende aanpassing door: “De voorstellen die jullie hebben aangegeven op een gezamenlijk overleg, Elsum
werden bekeken in de COM (gezamenlijk overleg met verkeersdienst en politie). Er werd overeen gekomen om het fietspad door te trekken tot achter de eerste plantenbak om aldaar de fietser door rugdekking van deze plantenbak (boom) mee op de rijweg te laten komen. Er wordt dan ook één of twee parkeerplaatsen naast de inritten van de huizen weggenomen om de fietser daar de nodige plaats te kunnen geven om op een “veilige” manier op de rijbaan te komen. Er is ook doorgegeven aan de politie, om in het mate van het mogelijke, controle te doen op fout geparkeerde wagens (half stoep/fiespad, half parkeerplaats).”

KWB is blij te lezen dat aan onze vraag een positief antwoord is gegeven en hebben dit antwoord dan ook besproken op onze bestuursvergadering. We zijn er dan ook van overtuigd dat we door ons initiatief en gezamenlijk overleg een meer veilige fietsomgeving hebben kunnen creëren. We hopen dat er snel gehandeld wordt.